Παρουσίαση προϊόντων Italgabbie κατά το πρόσφατο Πανελλήνιο πρωτάθλημα πτηνών στην Αθήνα